Jungiansk Psykologi

JUNGIANSK PSYKOLOGI

 

Carl Gustav Jung och det omedvetna

" toppen på isberget är vårt medvetande"

C-G Jung

Carl Gustav Jung, 1875 - 1961 är grundaren till analytisk psykologi. Jung har myntat många vanliga begrepp som komplex, arketyp, individuation, det kollektiva och det personliga medvetna.

 

"Upplysning når man inte genom att föreställa sig ljuset utan genom att utforska mörket"

C. G Jung

Man skiljer på det personliga och det kollektiva omedvetna även om det inte existerar någon tydlig gränslinje.

Under medvetandets tröskel ligger det personligt omedvetna och är enkelt uttryck ett personligt innehåll.

Det kollektiva omedvetna är det omedvetna innehåll som vi människor bär på gemensamt i olika former.

 

Precis som våra kroppar uttrycker både individuella och kollektiva drag i utseenden och inre organ, så är psykets struktur en blandning av individuella och kollektiva drag. Det medvetna egot betraktas inom den analytiska psykologin som en ö omgivet av ett väldigt hav som är det omedvetna.

 

Arketyper som t ex skuggan, anima och animus avser motsvarande komplex som i det omedvetna har format sig under individens uppväxt. Inom psykoanalysen så börjar man att titta på sin skugga.

Skuggan bär vi alla inom oss. Det står för det heliga och förbjudna känslor som i det omedvetna - men som då och då kommer upp till det medvetnas yta - och som vi har uppfostrats till att skämmas över och förneka.

Det kan handla om sådant som egoism, feghet, hat och förbjudna lustar.

Genom att lära känna och förstå dessa mörka sidor i personligheten kan vi nå större självinsikt.

 

Ett sätt att komma i kontakt med sina arketyper är via drömmar. Genom symboler och arketyper varnar och vägleder dröjmmarna oss i vårt liv. Arketyperna med vilka Jung avser urgamla föreställningar som är gemensamma för mänskligheten.

 

Copyright @ All Rights Reserved