Rosenmetoden

ROSENMETODEN

 

Beröra kroppen och nå själen

Rosenmetoden har fått sitt namn från grundaren och sjukgymnasten Marion Rosen. I sitt arbete som sjukgymnast så förstod Marion hur tillbakahållna känslor begränsar andningen. Detta får effekter i kroppen i form av muskelspänningar. Spända muskler ger minskad rörelseförmåga vilket kan leda till sjukdomstillstånd och kronisk värk.

 

 

Rosenmetoden är en mjuk och lätt beröring som går på djupet.

Marion Rosen kallar metoden för "massage för själen"

.

Metoden bygger på tanken att kroppen avspeglar både medvetet och omedvetna känslor och minnen.

 

Kroppen visar det du har glömt och kroppen ljuger inte. Kroppen visar sanningen om våra känslor genom andningen och muskulaturen.

 

De undertryckata känslorna tar sig i uttryck i spända muskler, värk i kroppen, nedsatt rörelseförmåga och begränsad andning som hindrar blodcirkulationen.

 

Många av våra kroniska spända muskler är ofta gamla vanemönster och behövs inte mer, de uppstod vid en tidpunkt i våra liv då vi behövde våra muskelspänningar som försvar pga av situationer som var för svåra att hantera.

 

Att hålla tillbaka känslor kräver energi, energi som kan användas till att frigöra istället för att förhindra rörelse.

 

Med Rosenmetoden kan du komma i kontakt med de känslor och händelser du tryckt ned, hållit undan och glömt. När spänningar släppt får du en djupare kontakt med dig själv och ditt sanna jag.

 

Rosenterapeuten möter dig respektfullt och utan krav när du kommer till en behandling, vare sig du kommer för att du är stel , avstängd eller har ont i kroppen utan att veta varför.

 

En behandling upplevs väldigt olika av olika klienter, vissa upplever det avslappnande, andra medidativt och några upplever det känsloladdat. Det kan uppevas på många olika sätt och varje behandling är unik och inte den andre lik.

 

"Massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, kallat kroppens egna lugn och ro hormon".

Kerstin Ulvenäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska institutet.

 

Copyright @ All Rights Reserved